APC

APC Polska

Ponad 35 lat temu, nasi naukowcy odkryli potężną rolę, jaką odgrywają białka funkcjonalne  pochodzące z plazmy  w utrzymaniu i budowaniu funkcji odpornościowych zwierząt.

Od tego czasu istnieją liczne badania potwierdzające ich skuteczność w zakresie poprawy żywienia zwierząt i kontroli patologii wywoływanych np. przez bakterie z grupy E. Coli.

Białka funkcjonalne firmy APC stanowią doskonałe alternatywne rozwiązanie, zapewniające hodowcom zwierząt utrzymanie konkurencyjności rynkowej.

PRODUKTY NA BAZIE PLAZMY

AP 920 | 820 SUSZONA ROZPYŁOWO PLAZMA

Plazma jest niezbędnym składnikiem stosowanym w dietach zwierząt, wspomaga system odpornościowy i pozytywnie wpływa na kluczowe wskaźniki wydajności. AP 920 jest używane i stosowane na całym świecie w dietach świń, drobiu, akwakultury i zwierząt towarzyszących. Jest to bezpieczny, skuteczny i niezbędny składnik stosowany w hodowli zwierząt i wyznacza poziom, do którego porównywane są wszystkie inne składniki białkowe. Plazma oferuje również doskonałą funkcjonalność w zastosowaniu mokrej karmy dla zwierząt domowych, gdzie wymagane są ulepszenia w zakresie emulgowania, żelowania i zatrzymywania wody.

OPAKOWANIA

25 kg worki  |  Big Bag

RODZAJE

100% Wołowa | 100% Wieprzowa | Mixed wołowo-wieprzowa

APPETEIN GS SUSZONA ROZPYŁOWO PLAZMA GRANULOWANA

Appetein jest unikalną plazmą w formie granulowanej, która działa w taki sam sposób jak AP 920. Zastosowanie naszej wyspecjalizowanej metody produkcyjnej pozwala na przekształcenie proszku w granulki, co redukuje pylistość i poprawia jego sypkość.  Klienci doceniają łatwiejsze dozowanie Appetein w porównaniu z innymi sypkimi produktami oraz możliwość stosowania jako posypki w dietach specjalnych.

OPAKOWANIA

25 kg worki  |  Big Bag

RODZAJE

100% Wieprzowa

CRAVINGS HYDROLIZOWANE BIAŁKO STOSOWANE W DIECIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH 

Cravings to enzymatycznie hydrolizowana plazma krwi. Jest to źródło białka naturalnego pochodzenia, o dużej zawartości białka, które należy wziąć pod uwagę jeśli dieta wymaga wzmocnienia smaku i polepszenia trawienia.

PEPTEIVA HYDROLIZOWANE BIAŁKO 

Unikatowe, enzymatycznie hydrolizowane białko, oficjalnie dopuszczone do skarmiania wszystkich gatunków zwierząt. Szczególnie odpowiednie do stosowania w prestarterach, preparatach mlekozastępczych i paszach dla młodych zwierząt w tym prosiąt, drobiu, cieląt, ryb i kóz. Pepteiva może zastąpić inne białka zwykle stosowane w diecie młodych zwierząt i zapewnia wydajność, widoczną w kluczowym momencie wzrostu zwierząt, jakimi są pierwsze diety.

PRODUKTY NA BAZIE CZERWONYCH KRWINEK

AP 301 SUSZONE ROZPYŁOWO KRWINKI CZERWONE

AP 301 jest najwyższej jakości produktem białkowym pochodzenia zwierzęcego, zawierającym wysokostrawne białka i aminokwasy. Używane w dietach świń, drobiu, akwakultury. AP 301 może zastępować częściowo lub całkowicie wysokiej jakości źródła białka.

OPAKOWANIA

25 kg worki  |  Big Bag 800-1000 kg

RODZAJE

100% Wołowa | 100% Wieprzowa | Mixed wołowo-wieprzowa

AP 301 GS SUSZONE ROZPYŁOWO KRWINKI CZERWONE GRANULOWANE

AP 301GS to unikalny, granulowany składnik krwinek czerwonych, który działa w taki sam sposób jak AP 301. Zastosowanie naszej wyspecjalizowanej metody produkcyjnej pozwala na przekształcenie proszku w granulki, co redukuje pylistość i poprawia jego sypkość.  Klienci doceniają łatwiejsze dozowanie AP 301GS w porównaniu z innymi sypkimi produktami oraz możliwość stosowania jako posypki w dietach specjalnych.

PEPTEIN HYDROLIZOWANE KRWINKI CZERWONE

Peptein to enzymatycznie hydrolizowana hemoglobina (krwinki czerwone), dopuszczona w żywieniu wszystkich gatunków zwierząt, oferuje związki wolnych aminokwasów di- i tripeptydów dla lepszej wydajności i lepszego trawienia. Peptein nadaje się do stosowania w dietach przeżuwaczy, zwierząt wodnych, świń i drobiu.

AP 300 SUSZONA ROZPYŁOWO PEŁNA KREW

Preparat AP 300 jest wysokiej jakości produktem białkowym zawierającym wysokostrawne i smaczne białka. AP 300 może zastępować częściowo lub całkowicie wysokiej jakości źródła białkowe.

OPAKOWANIA

25 kg worki | Big Bag 800-1000 kg

RODZAJE

100% Wieprzowa | Mixed wołowo-wieprzowa

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

ŚWINIE

Stosowane u prosiąt, świń i reproduktorów w celu utrzymania prawidłowej funkcji immunologicznej. Stosowany jest głównie we wczesnych dietach żywienia prosiąt, w okresach przejściowych, w stresie reprodukcyjnym i trudnych wyzwaniach żywieniowych.

DRÓB

Stosowane w początkowych dietach żywieniowych, aby zapewnić wsparcie w wymagającym okresie wzrostu. Naturalna i skuteczna opcja dla każdego rodzaju strategii żywieniowych.

AKWAKULTURA

Stosowane jako źródło białka o wysokiej przyswajalności oraz w typowych okresach stresu
w produkcji akwakultury.

PRZEŻUWACZE

Jest źródłem białek funkcjonalnych dla cieląt karmionych mlekiem lub preparatem mlekozastępczym. Działa jako substytut mleka w proszku w początkowej fazie wzrostu i optymalizuje odżywianie cieląt. Czerwone krwinki są używane jako źródło białek o wysokiej przyswajalności dla krów mlecznych.

ZWIERZĘTA DOMOWE

Stosowane jako białko funkcjonalne w karmie mokrej, półmokrej i suchej,  którego zadaniem jest poprawa tekstury, emulgowania, walorów smakowych oraz strawności. Jest również stosowany w celu zwiększenia zdrowotności zwierząt domowych.

NAUKA

Sposób działania plazmy jest następujący: plazma składa się z kompleksowej mieszaniny funkcjonalnych białek, które zawierają transferyny lizozymy, czynniki wzrostu, cytokiny, immunoglobuliny oraz wiele innych składników, które mają znaczny i pozytywny wpływ na zwierzęta. Przyjmowane w dietach, funkcjonalne białka nie zakłócają naturalnej reakcji immunologicznej organizmu na wyzwania zdrowotne, lecz wspomagają system odpornościowy
w szybszym i efektywniejszym reagowaniu. Pomaga to zwierzętom wykorzystywać swoją energię do funkcji produkcyjnych. Funkcjonalne białka pomagają zminimalizować skutki wyzwań zdrowotnych, czynników stresogennych i sprawiają, że zwierzęta wracają do zdrowia  skuteczniej i szybciej.

BIOBEZPIECZEŃSTWO

Produkcja bezpiecznych i skutecznych produktów jest naszym najważniejszym priorytetem. Jako światowy lider w dziedzinie produkcji suszonych rozpyłowo białek funkcjonalnych, nieustannie inwestujemy w najnowsze technologie – czasami dostępnych wyłącznie dla nas – aby być pewnym, że za każdym razem dostarczamy bezpieczny produkt. Inwestujemy w badania naukowe, które weryfikują nasze praktyki produkcyjne w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób
o znaczeniu globalnym. Proces produkcji plazmy suszonej rozpyłowo jest zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia dotyczącymi produkcji produktów krwiopochodnych.

OBECNOŚĆ NA ŚWIECIE

Z APC, ZNAJDZIESZ PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI W KAŻDEJ CZĘŚCI ŚWIATA.

ZESPÓŁ

ROZMAWIAJ Z NAMI


    Exit mobile version